Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > KUH1003 Introduksjon til kunsthistorie: Arkitektur- og skulpturhistorie

Introduksjon til kunsthistorie: Arkitektur- og skulpturhistorie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KUH1003
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, uke 33 - uke 41
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Kari Aakerli Vik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR Kunsthistorie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en oversikt over europeisk kunsthistorie med hovedvekt på arkitekturen og skulpturen fra antikken og frem til slutten av 1800-tallet. Følgende emner tas opp: Gresk og romersk arktitektur og skulptur, tidlig kristen og bysantinsk arkitektur og billedkunst, romansk og gotisk arkitektur og skulptur, renessansens, barokkens og 1800-tallets arkitektur og skulptur. Emnet gir også en enkel innføring i fagets historie, teorier og metoder.

Læringsmål
  • Studentene skal gjøre seg kjent med hovedtrekkene i europeisk kunsthistorie med vekt på arkitekturen og skulpturen.
  • Studentene skal kunne foreta enkle beskrivelser og analyser av hovedverk innenfor de akuelle områdene.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til en eller to ekskursjoner i Lillehammer eller til Oslo.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kunsthistorie

Emne er valgbart for
Studenter på Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, Bachelor i Kulturprosjektledelse og studenter som er interessert i kunsthistorie
Arbeidskrav

Gruppeoppgave

Eksamensform

Eksamen er delt i to deler:

1) Individuell oppgave over 10 dager, 6-8 sider

2) 3 timers dagseksamen.

Det gis en samlet karakter for de to delene

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L