Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > KUH1002 Moderne design

Moderne design
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KUH1002
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring; andre halvpart av høstsemesteret.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Ivar Stranger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet gir kunnskap om utvalgte designhistoriske emner fra omkring 1850 til 2000. Emnet legger vekt på produktdesign, men omfatter også mote og grafisk design. Kurset tar opp både norsk og internasjonal design og deres innbyrdes sammenheng. Moderne design sees på bakgrunn av samtidens estetiske, historiske, økonomiske og sosiale forhold.

Læringsmål

Studentene skal erverve seg grunnleggende kunnskaper om moderne design og dens estetiske, historiske, økonomiske og sosiale forutsetninger. Undervisningen tar sikte på å oppøve studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i å kunne fremstille og drøfte ulike designhistoriske emner og problemstillinger fra pensum.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og ekskursjoner.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kunsthistorie

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Bachelor i kulturprosjektledelse og andre interesserte studenter.
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

6-timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L