Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJT1002 Fjernsynsproduksjon 1 - fjernsynsteknikk

Fjernsynsproduksjon 1 - fjernsynsteknikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FJT1002
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
21 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
16
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler følgende deler:

 • produksjonsutstyr for enkamera- og flerkameraproduksjoner
 • oppbygning av TV-studioer
 • analog lydteknikk,
 • lydteori,
 • lydetterarbeid i faktaproduksjon,
 • opptak av lyd i enkamera- og flerkameraproduksjon,
 • fjernsynets historie og teori
 • dreiebokarbeid
 • tv-journalistikk
 • analog- og online redigering
 • lyssetting for enkameraproduksjon
 • dokumentar- og flerkameraproduksjoner
Læringsmål

Etter gjennomført emnet skal studentene:

 • kunne bruke profesjonelt tv-utstyr til opptak og redigering
 • anvende og gjøre rede for grunnbegrepene i lydteori
 • kunne omsette dramaturgisk kunnskap i redigeringen
 • kunne gjennomføre lyd og bildeopptak til en- og flerkameraproduksjon
 • anvende grunnbegrepene i faget
 • ha en grov oversikt over fjernsynets historie
 • planlegge og gjennomføre en enkel flerkameraproduksjon
Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning i forhold praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid.

Forkunnskaper

Studentene må har gjennomført emnet Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor Fjernsynsteknikk

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

2. semester: en 6 timers skriftlig individuell eksamen fra fagområdet fjernsynsteknikk, evalueres med bokstavkarakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L