Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJT2000 Bacheloroppgave i enkamera- eller flerkamerateknikk

Bacheloroppgave i enkamera- eller flerkamerateknikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FJT2000
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
21 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
18
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler følgende deler:

  • magasinproduksjon
  • bransjekunnskap, jus og etiske problemstillinger for arbeidet i mediebransjen.
  • bacheloroppgaven
Læringsmål

Etter gjennomført emnet skal studentene:

  • kunne gjennomføre en lengre dokumentarproduksjon (30 minutter) på et profesjonelt nivå innenfor funksjonen foto, lyd, redigering.
  • kunne utfylle de tekniske funksjoner i en mindre flerkameraproduksjon (magasin),
  • være orientert om tv-bransjen
  • vite noe om jus og etiske problemstillinger for arbeidet i mediebransjen.
Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning i forhold praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid.

Forkunnskaper

Studentene må har gjennomført emnet Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon, emnet Fjernsynsproduksjon I og emnet Fjernsynsproduksjon II.

Emne er obligatorisk for

Bachelor Fjernsynsteknikk

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

4. semester: Bacheloroppgaven består av en en dokumentarproduksjon og en flerkameraproduksjon. Produksjonene lages i samarbeid med studenter fra fjernsynsregi.

Det leveres i tillegg en skriftlig rapport som inneholder teknisk rapport med drøfting av valg av teknisk utstyr, produksjonsrapport og selvevaluering. Evalueres med bestått/ikke bestått. Muntlig eksamen kan endre karakteren.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L