Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJR1002 Fortellerteknikk 1 - fjernsynsregi

Fortellerteknikk 1 - fjernsynsregi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FJR1002
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
21 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
8
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler følgende deler:

 • Klipp - teori og forståelse
 • dramaturgi for faktaproduksjon
 • praktisk manusarbeid
 • tv-journalistikk
 • fjernsynets historie og teori
 • produksjonsplanlegging for flerkamera dokumentar- og flerkamera­produksjoner
Læringsmål

Etter gjennomført emnet skal studentene:

 • kunne skrive et manus til en dokumentarproduksjon
 • anvende og gjøre rede for grunnbegrepene i dramaturgi
 • kunne omsette dramaturgisk kunnskap i redigeringen
 • kunne gjennomføre en enkel dokumentarproduksjon
 • ha en grov oversikt over fjernsynets historie
 • planlegge og gjennomføre en enkel flerkameraproduksjon
Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning i forhold praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid.

Forkunnskaper

Studentene må ha gjennomført emnet Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon.

Emne er obligatorisk for

Bachlor Fjernsynsregi

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

2. semester: individuell skriftlig hjemmeeksamen med påfølgende muntlig eksamen. Studentene skal vise evnen til å anvende faglige teoretiske begreper og reflektere disse i en historisk utvikling og samtidig kunne relatere det til praktisk fjernsynsarbeid både i forhold til egne og andres programmer. Eksamen evalueres med bokstavkarakter. Muntlig eksamen kan justere karakteren for hjemmeeksamen og skal kontrollere at studenten innestår for hjemmeeksamen og at de holder et tilfredsstillende faglig nivå.:

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L