Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJR2001 Fortellerteknikk 2 - fjernsynsregi

Fortellerteknikk 2 - fjernsynsregi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FJR2001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
21 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
8
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne omhandler følgende deler:

 • ”fortellende redigering”
 • faktaproduksjon og etikk
 • intervjuteknikk og kommentar
 • regi i faktaproduksjon
 • sjanger og programformater i fjernsyn
 • dokumentarproduksjoner
Læringsmål

Etter gjennomført emnet skal studentene:

 • kunne redigere med en narrativ forståelse,
 • gjøre rede for og reflektere over relevant etiske problemstillinger,
 • kunne anvende ulike intervjuteknikker,
 • kunne lage en kommentar (speak) til en dokumentarproduksjon,
 • forstår regifunksjonen i en dokumentarproduksjon,
 • ha en oversikt over fjernsynets sjanger og programformater i fjernsyn.
Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning i forhold praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid.

Forkunnskaper

Studentene må har gjennomført emnet Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon og emnet Fortellerteknikk 1.

Emne er obligatorisk for

Bachelor Fjernsynsregi

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

Praktisk produksjon (for eksempel person i miljøet), evalueres med bestått/ikke bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L