Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FFV1002 Dokumentar

Dokumentar
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FFV1002
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, siste halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Søren Birkvad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tilbyr en fordypning innen en av filmens og fjernsynets sentrale genre. Studentene introduseres for dokumentarens særlige genrestatus, metodikk og historie. Studentene lærer å foreta selvstendige analyser og vurderinger av film- og tv-dokumentarer av så vel informativ og samfunnsengasjert som kunstnerisk og underholdende art. Dokumentarens rolle som historisk kilde, som journalistisk verktøy og som medium for erkjennelse blir belyst gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler.

Læringsmål

Studentene skal lære:

  • å forstå film- og tv-dokumentarer i et estetisk, historisk og samfunnsmessig perspektiv
  • å analysere dokumentarer kritisk med henblikk på deres styrke og begrensning som kreativ virkelighetsgjengivelse
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og filmvisninger.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i film og fjernsyn, årsstudiet i Film- og fjernsynsvitenskap

Emne er valgbart for
Bachelor i Kulturprosjektledelse, andre med interesse for emnet.
Arbeidskrav

Gruppeoppgave

Eksamensform

6 timers dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L