Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FIF3004 Filmteori/tekstanalyse

Filmteori/tekstanalyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3004
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
14
Emneansvarlig
Eva Bakøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet tilbyr en gjennomgang av sentrale filmteoretiske tradisjoner med særlig vekt på nyere filmteori. Relevante verker i denne sammenheng kan være David Bordwells kognitive tilnærming til filmnarrasjonen, Vivian Shobchacks fenomenologiske perspektiver på filmopplevelsen eller Gilles Deleuzes forestillinger om bevegelsesbilder versus tidsbilder. Det vil bli lagt vekt på å utvikle studentenes evner til kritisk vurdering av de ulike filmteoretiske bidragene og de premissene disse er fundert på. Teorienes styrker og svakheter lar seg ofte mest effektivt etterprøve gjennom nærlesninger av filmer. Emnet vil derfor også sikte mot å oppøve ferdigheter i å anvende teori i konkrete filmanalyser.

Læringsmål

Emnet tar sikte på å:

  • gi studentenes økt innsikt i sentrale filmteoretiske problemstillinger
  • utvikle studentenes evne til kritisk analyse av teoretiske tekster
  • videreutvikle studentenes filmanalytiske ferdigheter
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består av seminarer knyttet til pensumtekster og pensumfilmer

Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Seminarinnlegg

Eksamensform

Skriftlig hjemmeeksamen (3500-4000 ord).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L