Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FIF3005 Film- og fjernsynsgenre (MFFV)

Film- og fjernsynsgenre (MFFV)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3005
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Genrestudier har vært og er viktige innen litteratur og film. Genresystemet som Hollywood utviklet på 30–tallet standardiserte filmene i noen få hovedsjangrer. På 60–tallet begynte genresystemet å gå i oppløsning. Filmer med kassasuksess ble genredannende. Slik ble det også innen fjernsynet. I dag er studier av fjernsynsgenrene økende. Ikke bare fjernsynsformater og -former interesserer forskerne; historiske studier av fjernsynsgenrer også blitt store forskningsfelt. Fjernsynet er imidlertid i større grad enn litteratur og film preget av en tendens til genreblanding – nyere «genrer» som «reality» (for eksempel Big Brother) har trekk både av dokumentar, såpeopera og spill/gameshow.

Et trekk ved fjernsynet er at stadig større deler av programskjemaet presenteres som faste serier. Også dette trekket gjør det interessant å studere fjernsynsgenre som et viktig element i hvordan fjernsyn kommuniserer med sine seere både innen fiksjon, underholdning og faktaprogrammer.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studenten:

  • få innsikt i filmgenrenes standardisering, utvikling og gradvise avvikling
  • få kunnskap om de vanligste fjernsynsgenrene (nasjonalt og internasjonalt): TV-fiksjon (såpeopera, sitcom, detective/cop-show), TV-underholdning (quiz/game-show, talkshow) TV-fakta (dokumentar, sportsdekning) og blandingsgenre som barne-tv og reality-tv
  • få kjennskap til hvordan de forskjellige genrenestuderes og analyseres
  • få innsikt i debattene omkring relasjonen mellom ulike genre, resepsjonsformene og samfunnsutviklingen
Undervisnings- og læringsmetode

I løpet av modulen vil det bli arrangert gruppearbeid og skriving av paper.

Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Analyse av genrefilm (1500 ord)

Eksamensform

Hjemmeeksamen: Genreanalyse, 3500 ord

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L