HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FIF3005 Mediebegivenheter

Skriv ut Skriv ut
Mediebegivenheter
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3005
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
8
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I massemediene dukker det stadig vekk opp saker som får stor omtale og som opptar folk flest. Det kan være saker generert utenfor mediene slik som seremonielle begivenheter (kongebryllup), sportsarrangementer (OL, VM i fotball), eller journalistisk dekning av viktige nyhetshendelser (Gulfkrigen, 11. september, invasjonen av Irak). Det kan også handle om saker som mediene har skapt selv (debatten om Big Brother). Fjernsynet står ofte i sentrum av slik dekning og omtale, selv om samme sak også dekkes i avisene og – i den senere tid – på Internettet. Kurset fokuserer på hvordan ulike typer mediebegivenheter utvikler seg og hva slags samfunnsmessige effekter de har.

Læringsmål

Formålet med modulen er å gi studentene innsikt i de ulike mediebegivenheters særtrekk og utviklingstrekk og hva slags samfunnsmessige rolle de spiller. Samtidig vil studentene få øvelse i å analysere en bestemt case og dermed få bedre innsikt i hvordan mediebegivenheter utvikler seg.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og litteraturseminarer

Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Studentene skriver en case-studie (ca. 4000 ord) som de legger fram i et seminar.

Eksamensform

Skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt emne, 1 uke.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L