Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FIF3007 Film- og fjernsynsmusikk

Film- og fjernsynsmusikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3007
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Musikk har spilt en viktig rolle i hele filmens historie. Allerede til de første filmene som ble laget ble det komponert musikk. Denne musikken skulle forsterke filmens dramatiske dimensjon. Etter hvert har komposisjon for film blitt utviklet som en egen sjanger i komposisjon. Lydfilmens inntog og senere programproduksjon for fjernsyn har forsterket etterspørselen etter spesialskrevet musikk.

Musikk er som mange andre kunstarter en del av samfunnets kultur, og speiler dermed også samfunnets tradisjoner og utvikling. Den senere utvikling innen audiovisuelle medier, aktualiserer behovet for kunnskap og reflekterte holdninger om musikkbruk i visuelle medier.

Emnet består av følgende temaer:

  • Film- og fjernsynsmusikkens estetikk: Analyse av musikk i film og fjernsyn. Estetikk, dramaturgi, sjanger
  • Filmmusikkhistorie: Filmmusikkhistorie med hovedvekt på tendenser og strømninger i amerikansk og europeisk film- og fjernsynsproduksjon gjennom tidene
  • Presentasjon av viktige filmmusikk-komponisters produksjon og hovedverker
Læringsmål

Formålet med modulen er å gi studentene teoretiske kunnskaper om musikkbruk i film- og fjernsynsproduksjon. Studentene skal få en oversikt over historiske, narrative og mediespesifikke anvendelser av musikk.

Studentene skal også kunne analysere og reflektere over kommunikasjonsaspektene ved bruk av musikk i de ovenfor nevnte anvendelsesområder.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer

Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Gruppearbeid

Eksamensform

Hjemmeoppgave på omlag 3500–4000 ord.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L