Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJR1001 Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon

Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FJR1001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
17 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
26
Emneansvarlig
Alexander Røsler
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler følgende deler:

 • opptaksteknikk for video,
 • lyssetting, bildekomposisjon og lydopptak.
 • bruk av hardiskbasert redigeringsutstyr
 • grunnleggende fortellerteknikker
 • dokumentarfilmens historie og teori
 • flerkameraproduksjon - grunnleggende praksis
 • praktisk produksjonsplanlegging
 • lydetterarbeid - valg av musikk, effektlyd, miks.
 • fjernsyns- og videoteknikk
 • musikkbruk i fjernsyns- og videoproduksjon.
 • øvelsesproduksjoner i dokumentar- og flerkameraformatet
Læringsmål

Etter gjennomført emnet skal studentene:

 • kunne betjene enkel opptaksutstyr for lyd og video
 • kunne redigere med digitalt utstyr
 • kunne gjennomføre en enkel enkameraproduksjon
 • forstå grunnbegrepene i faget
 • ha en grov oversikt over dokumentarfilmens historie
 • ha en oversikt over grunnleggende begreper i fjernsynsteknikk
 • forstå hvordan en flerkameraproduksjon lages
 • kunne reflektere over bruk av musikk i dokumentarfilmproduksjon.
Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning i forhold praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i fjernsynsregi, Bachelor i fjernsynsteknikk

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

Studenten gjennomfører en avsluttende praktisk produksjon (for eksempel Lillehammer).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L