Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > KPL1004 Kultur og organisering

Kultur og organisering
Back Tilbake
Kode
KPL1004
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
48
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Kultur og organisering gir studentene en innføring i teoretisk og praktiske kulturprosjektledelse. Emnet består av en introduksjon til kulturteori og -analyse samt organisasjons- og markedsføringsteori i tillegg til praktisk arbeid med større kulturprosjekter.I tillegg organiseres ulike workshops med relevans for kulturprosjektledelse.

Læringsmål

I løpet av emnet skal studentene:

  • Ha kunnskap om grunnleggende kulturteori
  • Ha kunnskap om grunnleggende organisasjonsteori
  • Ha kunnskap om grunnleggende markedsføring
  • Kunne anvende de teoretiske kunnskapene til å identifisere og reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og organisering av kulturproduksjon
  • Ha praktisk erfaring med gjennomføring av konkrete kulturprosjekter
  • Ha grunnleggende ferdigheter i bruk av bibliotek, presentasjonsteknikk og skriveformer
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet benytter seg av en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer organiseres det workshops hvor studentene forventes å arbeide med prosjektoppgaver. Studentene forventes å delta i individuell og gruppevis framlegging av stoffet, pitching, power point presentasjoner. Gjennom året jobbes det med å arrangere større kulturprosjekter hvor stuentene får ulike oppgaver i planlegging, gjennomføring, ledelse og evaluering.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Årsenhet kulturprosjektledelse
Bachelor kulturprosjektledelse
Bachelor fjernsynsprosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbar
Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse deler av undervisning

Gruppeoppgaver

Deltakelse i praktiske prosjekter

Eksamensform

Organisasjonsteori - Skriftlig gruppeeksamen - 30%

Markedsføring - 4 timer skoleeksamen - 30 %

Kulturanalyse - individuell hjemmeoppgaven - 40 %

Muntlig eksamen - justerer foreløpig karakter

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L