Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > KPL1005 Kultur og prosjektledelse

Kultur og prosjektledelse
Back Tilbake
Kode
KPL1005
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
48
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet kultur og prosjektledelse gir studentene innsikt i hvordan ulike deler av kultursektoren er organisert, i kulturpolitikk og i utvalgte emner innen kulturøkonomi. Dessuten inneholder emnet prosjektledelsesteori som knyttes til konkrete kulturprosjekter som studentene gjennomfører. I tillegg organiseres ulike workshops med relevant for kulturprosjektledelse.

Læringsmål

I løpet av emnet skal studentene:

  • Ha kunnskap om hvordan ulike deler av kultursektoren er organisert
  • Ha kunnskap om kulturpolitikk og de ulike støtteordninger som finnes
  • Ha kunnskap om prosjektledelsesteori
  • Kunne anvende de teoretiske kunnskapene til å identifisere og reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og organisering av kulturproduksjon
  • Ha praktisk erfaring med gjennomføring av konkrete kulturporsjekter
  • Kunne formulere og presentere kulturprosjekter
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet benytter seg av en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer organiseres det workshops hvor studentene forventes å arbeide med prosjektoppgaver. Studentene forventes å delta i individuell og gruppevis framlegging av stoffet, pitching, power point presentasjoner. Gjennom året jobbes det med å arrangere større kulturporsjketer hvor stuentene får ulike oppgaver i planlegging, gjennomføring, ledelse og evaluering

Forkunnskaper

Kultur og organisering

Emne er obligatorisk for

Årsenhet kulturprosjektledelse
Bachelor kulturprosjektledelse
Bachelor fjernsynsprosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbar
Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse deler av undervisning

Gruppeoppgaver med framlegging

Deltakelse i praktiske prosjekter

Obligatorisk deltakelse ved sluttevaluering av kulturprosjektene

Eksamensform

Kulturpolitikk - 4 timer skoleeksamen (teller 50 % av karakteren)

Prosjektledelse - 4 timer skoleeksamen (teller 25 % av karakteren)

Økonomi/regnskap - 4 timer skoleeksamen (teller 25 % av karakteren)

Alle deler må være bestått for å få karakter på emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L