Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Kunst og kulturformidling til barn og unge

Kunst og kulturformidling til barn og unge
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Johan Fredrik Urnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset avvikles gjennom forelesninger, institusjonsbesøk, selvstudium, skriftlige oppgaver og muntlige fremlegg. Gjennom studieopphold ved kulturformidlingsinstitusjoner skal studenten observere og selv få praktisk erfaring med situasjoner som:

 • Visning, omvisning-og-samtale dvs. skape samtale både i forhold til tradisjonelle ”mottakersituasjoner” som i klasserom, kino, teater og lignende så vel som synfaringer i utstillinger, byvandringer og tilsvarende.
 • Bruk av særskilt utarbeidet materiell og oppgaver til bruk i formidlingen der og da og til for- og etterarbeid i skolen
 • Dramabasert omvisning
 • Veiledning til egenaktivitet, verkstedpedagogikk/work-shop
Læringsmål

Kurset skal bidra til at studenten:

 • tilegner seg kunnskaper om ulike kunst- og kulturformidlingssituasjoner.
 • tilegner seg teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter innen kunst- kulturformidling for barn og unge
 • tilegner seg en bevisst holdning mht. hvilke formidlingsteknikker og kombinasjoner som egner seg i forskjellige situasjoner.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, institusjonsbesøk, selvstudium, skriftlige oppgaver og muntlige fremlegg.

Forkunnskaper

Studenter må ha fullført første år av bachelorstudiet i kulturprosjektledelse, barnevern, pedagogikk, årsenhet i kunsthistorie, film- og fjernsynsvitenskap el. tilsvarende for å kunne begynne på studiet.

Emne er valgbart for
Kulturprosjektledelse, Valgbar for andre
Arbeidskrav

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Studentene skal tidlig i kurset velge én av institusjonene som besøkes i løpet av kurset for å gjøre seg særlig kjent med den. Her skal studentene følge minimum fire formidlingsarrangementer og levere et refleksjonsnotat basert på observasjonene fra dette.
 • Studenten skal planlegge og gjennomføre et praktisk formidlingsopplegg for barn/unge ved sin institusjon.
Eksamensform
 1. En skriftlig hjemmeeksamen i form av en rapport på oppimot 10 sider på bakgrunn av det gjennomførte formidlingsarbeidet (arbeidskravet) blant barn og unge. Rapporten skal kort beskrive det gjennomførte tiltaket, argumentere for hvorfor det ble utformet og gjennomført slik det ble og gi en kort vurdering tiltaket. Sammen med den muntlige eksamen teller dette 75 % av den endelige karakteren
 2. Muntlig eksamen: Det avholdes en individuell muntlig eksamen i form av en 15 til 25 minutters presentasjon av det gjennomførte formidlingsarbeidet med støtte i den skriftlige rapporten. Muntlig eksamen og den skriftlige rapporten teller til sammen 75 % av den endelige karakteren.
 3. Skriftlig skoleeksamen: Tre timers skriftlig eksamen med utgangspunkt i pensum. Denne eksamen teller 25% av den endelige karakteren.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L