Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Festivaler

Festivaler
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet festivaler gir studentene anledning til å fordype seg i planlegging, gjennomføring og markedsføring av festivaler og evenementer. Formålet er å utvikle et profesjonelt forhold til ulike sider av festivalproduksjon, kjennskap til aktuelt regelverk, søknadsprosedyrer og rekruttering og ledelse av frivillige medarbeidere. Det legges spesielt vekt på å gi studentene innsikt og fortrolighet med bruk av nettbaserte/dataverktøy i festivalproduksjon – både til internkommunikasjon, markedsføring, betaling, evaluering, etc. Dessuten gir det en introduksjon om forskning omkring festivaler og deres plass i det kulturelle landskapet.

 

Læringsmål

I løpet av emnet skal studentene:

  • Få kunnskap om festivalers plass i det kulturelle landskapet.
  • Få kunnskap om planlegging, organisering og markedsføring av festivaler og evenementer.
  • Få kunnskap om relevant regelverk knyttet til festivalgjennomføring (bl.a. HMS, kontrakter, avgiftsregler).
  • Få kunnskap om ledelse av frivillige

Få grunnleggende innsikt og ferdigheter i bruk av nett/databaserte verktøy (formidling, markedsføring, evaluering og betalingsverktøy)

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet benytter seg av en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer organiseres det workshops hvor studentene forventes å arbeide med prosjektoppgaver.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i prosjektledelse

Emne er valgbart for
Valgfag for kulturprosjektledelse, valgbar for andre
Arbeidskrav

Obligatorisk gruppeoppgave.

Eksamensform

- Hjemmeeksamen basert på sjølvalgt tema innen emnets område

- 4 timers skule-eksamen

 

Delene vektes 60 – 40

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

 

Ericsson B. & Vaagland (2002) Arrangementer og destinasjonsutvikling. Kulturfestivalers lokaløkonomiske og lokalsamfunnsmessige aspekter. ØF rapport.

Ericsson B. & J. Vaagland (2005)

Turner, V. (1977) ‘Variations on a Theme of Liminality.’ i: S.F. Moore og B.G. Myerhoff (eds.) Secular Ritual. Assen/amsterdam: van Gorcum. (side 36-52).

Getz, D. (1997) Eventmanagement & Event tourism. New York: Cognizant Communication Corporation.(utdrag)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Oslo: Tiden Norsk forlag.

Bjørnseth, H. (2004) Miljøhåndbok for festivaler og utearrangementer. Oslo: Grip.

Elstad, B. (1997) Organisering og ledelse av frivillige. En studie av Kongsberg Jazzfestival. Lillehammer: HiL.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L