Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern og bachelor i vernepleie

Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern og bachelor i vernepleie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SOA2004
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
3 uker (første gang våren 2007)
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
160
Emneansvarlig
Studieleder på hhv bachelor i sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består at et antall temaet hvorav studentene skal velge ett. Hvert tema skal være relevant for den framtidige utøvelsen av sosialt og barnevernfaglig arbeid. Temaene vil være en fordypning eller ny kunnskap innenfor faget.

Læringsmål

Studentene skal når emnet er gjennomført, ha fått utvidet kunnskap om et faglig relevant tema.

Tverrfaglig gruppearbeid vil være en vesentlig del av emnet. Kunnskap om ulike tilnærmingsmåter vil derfor ha et fokus i så vel undervisning som framlegg.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet skal gjennomføres i seminarform med grupper på ca. 30 – 40 studenter. Det vil bli brukt forelesninger, oppgaver og veiledning på gruppearbeid. Oppgaver forutsettes løst i tverrfaglige grupper.

Minst et tema skal undervises på engelsk. Resten norsk

Forkunnskaper

Studentene må være i rute i sitt bachelorstudium i hhv sosialt arbeid, barnevern og vernepleie. Dvs. at alle tidligere eksamener må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Sosialt arbeid, Barnevern og Vernepleie


Arbeidskrav

Ingen obligatorisk arbeidskrav uten om tilstedeværelse.

Eksamensform

Refleksjonsnotat med muntlig framføring i grupper

Ny eksamen dvs. Ny presentasjon av arbeidet innen 2 uker

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L