Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PFJ2001 Prosjektledelse i fjernsyn

Prosjektledelse i fjernsyn
Back Tilbake
Kode
PFJ2001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
8
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet prosjektledelse i fjernsyn vil studentene få undervisning i henhold til fordypningen som de har valgt,

  • Flerkamerastudentene vil fokusere på prosjektlederrollen og gjennomføringen av flerkameraproduksjoner. Det gis en innføring i de ulike prosjektfasene i en flerkameraproduksjon fra etablering av prosjektgruppen, planleggingen av produksjonen (internt og eksternt), opptak og ferdiggjøring med etterfølgende evaluering.
  • Dokumentarfilmstudentene får undervisning i tema som kreativt samarbeid, research, idéutvikling, vurdering av dokumentarfilmmanus, pitching, produksjonsplanlegging, organisering av opptak, mastring og distribusjon.
Læringsmål

I løpet av emnet skal studentene:

  • ha kunnskap om hvordan dokumentarfilmer/flerkameraproduksjoner lages,
  • kunne anvende de teoretiske kunnskapene til å identifisere og reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og organisering av fjernsynsproduksjoner,
  • ha praktisk erfaring med gjennomføring av konkrete fjernsynsproduksjoner,
  • ha grunnleggende ferdigheter i prosjektledelse, presentasjonsteknikk, vurdering/evaluering og markedsføring av produksjoner.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet benytter seg av en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer organiseres det workshops hvor studentene forventes å arbeide med prosjektoppgaver. Studentene forventes å delta i individuell og gruppevis framlegging av stoffet, pitching, power point presentasjoner. Gjennom semesteret jobbes det med å gjennomføre ulike former for fjernsynsproduksjoner.

Forkunnskaper

1. år ved bachelor i prosjektledelse for fjernsyn

Emne er obligatorisk for

Bachelor i prosjektledelse for fjernsyn

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
  • Obligatorisk deltakelse i undervisning som er knyttet til produksjoner (pitching, planlegging, evaluering)
  • Gruppeoppgaver
  • Deltakelse i praktiske prosjekter (produksjoner)
Eksamensform

Gjennomføring av en dokumentar- eller flerkameraproduksjon i samarbeid med studenter fra fjernsynsutdanning. Studentene leverer dokumentasjon fra produksjonen (manus, produksjonsplan, programmet på DVD) samt refleksjon om prosjektlederrollen i dokumentar-/flerkameraproduksjon og en egenevaluering.

Eksamen avsluttes med muntlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L