Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PFJ2002 Prosjektledelse i et profesjonelt nettverk

Prosjektledelse i et profesjonelt nettverk
Back Tilbake
Kode
PFJ2002
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
8
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Prosjektledelse i et profesjonelt nettverk vil fokusere på de ulike aktørene en prosjektleder møter i TV-bransjen (som f.eks. kanaler, produksjonsselskaper, sentrale nasjonale og internasjonale organisasjoner og deres møteplasser). Studentene vil også få kjennskap til TV som marked og hvem man produserer TV for, programmering og programkonsepter. Det gis i tillegg en innføring i sentrale lover og forskrifter forbundet med tv-produksjon.

Læringsmål

I løpet av emnet skal studentene:

  • ha kunnskap om hvordan dokumentarfilmer/flerkameraproduksjoner utvikles, finansieres, kringkastes, markedsføres og distribueres
  • kjenne til de sentrale aktørene og møteplasser i Norge,
  • får fordypet praktisk erfaring med gjennomføring av konkrete fjernsynsproduksjoner,
  • utvikle sine ferdigheter i prosjektledelse, presentasjonsteknikk, vurdering/evaluering og markedsføring av produksjoner.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet benytter seg av en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer organiseres det workshops hvor studentene forventes å arbeide med prosjektoppgaver. Studentene forventes å delta i individuell og gruppevis framlegging av stoffet, pitching, power point presentasjoner. Gjennom semesteret jobbes det med å gjennomføre ulike former for fjernsynsproduksjoner.

Forkunnskaper

1. år ved bachelor i prosjektledelse for fjernsyn

Emne er obligatorisk for

Bachelor i prosjektledelse for fjernsyn

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
  • Obligatorisk deltakelse i undervisning som er knyttet til produksjoner (pitching, planlegging, evaluering)
  • Gruppeoppgaver
  • Deltakelse i praktiske prosjekter (produksjoner)
Eksamensform

Gjennomføring av en dokumentar- eller flerkameraproduksjon i samarbeid med studenter fra fjernsynsutdanning. Studentene leverer dokumentasjon fra produksjonen (manus, produksjonsplan, programmet på DVD, markedsføringsstrategi) samt refleksjon om prosjektlederrollen i dokumentar-/flerkameraproduksjon, en egenevaluering og en markeds- og distribusjonsplan

Eksamen avsluttes med muntlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L