Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Bachelorprosjekt - prosjektledelse for fjernsyn

Bachelorprosjekt - prosjektledelse for fjernsyn
Back Tilbake
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Lengde
Hele semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
8
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Læringsmål

Studentene skal lære viktige sider ved det å gjennomføre en større fjernsynsproduksjon og dokumentere prosjektledernes oppgaver i alle faser av produksjonen. De skal i tillegg kunne vurdere egen innsats og reflektere over det i forhold til tilsvarende produksjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk deltakelse og personlig veiledning. Praksisopphold.

Forkunnskaper

Dette emnet kan ikke tas før de andre emnene i bachelorutdanningen er godkjente (bortsett fra Samfunnsvitenskapelig metode. og maks. ett 15 studiepoengs valgemne).


Arbeidskrav

Studentene skal levere en søknad angående deres prosjekt som er grunnlag for godkjenning

Eksamensform

Eksamen består av to elementer:

  • Studentene skal levere en dokumentasjonsmappe bestående av synopsis, manus, produksjonsplan, kalkyle, markedsføringsplan, produksjonen på DVD, distribusjonsplanen, egenevaluering og refleksjonsnotat.
  • Muntlig eksamen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L