Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OPA1001 Opplevelsesøkonomi - introduksjon til opplevelsessamfunnet

Opplevelsesøkonomi - introduksjon til opplevelsessamfunnet
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OPA1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Engelsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Opplevelsessamfunnet kan sies å være en videreføring av servicesamfunnet, i den forstand at opplevelsesdimensjonen er en spesielt viktig side ved servicesamfunnet. Opplevelser er selvsagt ikke noe nytt, og det er lange tradisjoner knyttet til å tilby opplevelser, og drive forretningsmessig virksomhet basert på dette. Det nye er den store betydningen opplevelsesdimensjonen har fått, og hvordan tjenester med målrettet opplevelsesinnhold blir en stadig viktigere del i økonomien.

Med dette som utgangspunkt skal emnet gi en bred oversikt over, og forståelse og innsikt i de trender i samfunnet og økonomi på makronivå, som har gitt økt forbruk av, og fokus på opplevelser. Videre skal det gi innsikt i de mest sentrale elementene av opplevelsesnæringene som reiseliv, kultur, medier, film etc., samt disse næringenes plass, funksjon og potensial i den globale, nasjonale og lokale økonomien.

Læringsmål

I løpet av emnet skal studentene tilegne seg kunnskaper innen følgende tema:

  • Begrepsbruk og perspektiver (opplevelsesøkonomi, kreative næringer, kulturnæringer etc.)
  • Markedstrender og muligheter.
  • Ressursgrunnlaget for opplevelsesnæringene.
  • Opplevelsesnæringene i forhold til andre næringer og sektorer i samfunnet.
  • Markedsanalyser for opplevelsesnæringene.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil i stor grad være basert på forelesninger som vil gi oversikt over de ulike hovedområdene i feltet. Som en del av dette skal studentene selv bidra med egne presentasjoner basert på studier av bestemte temaer. Dette vil bli supplert med diskusjon av case som illustrerer ulike sider ved opplevelsessamfunnet. Dette kan eventuelt bli supplert med mindre feltstudier av konkrete opplevelsesprodukter.

Emnet vil bli gjennomført i nært samspill med emne 3.1 (Introduksjon til opplevelsesproduksjon) der det bl.a. vil bli gjennomført konkrete markedsundersøkelser. Resultater av dette, samt resultater av egne observasjoner, vil bli trukket inn i undervisninger for å illustrere ulike trender og fenomener.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Opplevelses- og attraksjonsutvikling

Emne er valgbart for
Bachelor i reiseliv, Bachelor i økononomi og administrasjon, Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i Organisasjon og ledelse. Valgbart for internasjonale studenter
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Skriftlig fire timers individuell eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L