Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OPA1002 Introduksjon til opplevelsesproduksjon

Introduksjon til opplevelsesproduksjon
Back Tilbake
Kode
OPA1002
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en introduksjon til opplevelsesproduksjon, hvor det vil bli lagt vekt på at studentene raskt skal komme i kontakt med praksis gjennom arbeid med case, ekskursjoner, bedriftsbesøk, enkle markedsanalyser etc. Som grunnlag tilbyr emnet en introduksjon til aktuell litteratur for å forstå opplevelser, samtidig som det legges vekt på å bruke teoretiske kunnskaper til å analysere konkrete opplevelsesprodukter. For å kunne gjennomføre enkle kunde- og markedsanalyser vil det bli gitt en elementær innføring i bruk og forståelse av ulikemetoder (intervjuer, spørreskjema, observasjoner, statistikk etc).

Læringsmål

Studentene skal opparbeide ferdigheter i hvordan de kan analysere konkrete opplevelsesprodukter, der de bl.a. vurderer ulike aspekter ved produktet, markedene/kundene, aktivitetene, markedsføringsmateriell, nettsider, kundenes opplevelser og lignende. Studentene skal også vise ferdigheter i databasesøk og presentasjonsteknikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, gruppearbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutviklng


Arbeidskrav

To arbeidskrav

Eksamensform

Gruppeeksamen, med en muntlig, individuell høring.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L