Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1015 Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap
Back Tilbake
Kode
RLS1015
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
Hele semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Terje Onshus
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og føring av dette, herunder forståelse av begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetaling samt beholdninger. Det skal dessuten legges stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene og deres påvirkning på resultat og balanse. Studentene skal kunne foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd.

Læringsmål

Studentene skal kunne:

Ø Forstå sammenhengen mellom resultat, balanse og egenkapital

Ø Kunne registrere de mest vanlige transaksjoner i en bedrift

Ø Kunne beregne periodens kostnader med utgangspunkt i utgiften

Ø Kunne avslutte et lite bedriftsregnskap og sette opp resultatregnskap og balanseoppstilling

Ø Forstå forskjellene på en inntekt og en innbetaling

Ø Kunne verdsette sentrale anleggsmidler og se konsekvenser av ulike verdier på resultat og egenkapital

Ø Kjenn ulike måter å finansiere en bedrift på

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgavegjennomgang og veiledning.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og Bachelor i reiseliv, Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Et arbeidskrav

Eksamensform

En skriftlig fire timers individuell eksamen.

Tillatt med kalkulator uten minne

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L