HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS2002 Entreprenørskap - start av egen virksomhet

Skriv ut Skriv ut
Entreprenørskap - start av egen virksomhet
Back Tilbake
Kode
RLS2002
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Hans Holmengen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med kurset er å gi studentene en bred og anvendt innføring i arbeidet med å starte et nytt selskap. Det vil bli gjennomgått ulike faser - fra den innledende ideutvikling til utvikling av et forretningskonsept og utarbeiding av en ”fullstendig” forretningsplan for den nye virksomheten.

Følgende temaer vil inngå:

• hvordan oppstår forretningsideer

• hvordan utvikles en forretningside til en operative bedrift

• gründerens forutsetning for start av egen virksomhet

• organisering av entreprenørielle team

• organisering av den nye virksomheten, alternative måter å dekke ulike funksjoner

• markedsanalyser og salgsstrategier

• finansiering

Som en del av kurset skal studentene besøke gründere og oppsummere deres erfaringer med hensyn til utvikling av ny virksomhet, ulike utfordringer de har møtt på i ulike faser av utviklingen, og hva de selv opplever som viktige forutsetninger for å lykkes.

Læringsmål

Den viktigste delen av kurset vil så være å arbeide med utvikling av en egen virksomhet – enten et eget prosjekt eller et prosjekt i samarbeid med andre. Dette skal føre frem til en forslag til forretningsplan. Som et ledd i kurset skal studentene også møte en investor som kan orientere om hvilke kriterier de legger til grunn når de vurderer å gå inn i nye prosjekter. For de som er interessert i det, vil det som en del av dette kurset være mulig å delta i arbeid med studentbedrift, jfr. emne 2.5. Dette vil innebære en del mer arbeid, og innebærer en utvidelse med 5 studiepoeng.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, bedriftsbesøk, veiledning, prosjektarbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Opplevelses- og attraksjonsutvikling

Emne er valgbart for
Studenter i bachelor i reiseliv kan velge dette emne som fordypning i 5.semester.
Arbeidskrav

Ett arbeidskrav. En analyse av en entreprenørs erfaring i lys av teori om feltet.

Eksamensform

Hjemmeeksamen hvor det skal skrives en forretningsplan. Planen skal legges frem muntlig for en ekstern investor (i tillegg til sensor).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L