Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Kreative prosesser

Kreative prosesser
Back Tilbake
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Terje Slåtten
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kreativitetens psykologi og sosiologi.

Kreativitetens rolle i problemløsning og utvikling av personer og organisasjoner.

Kreativitetens didaktikk og iscenesettelse, verktøy og metoder.

Vurdering og utvikling av kreative prosesser.

Læringsmål

Å lede kreative prosesser forutsetter at studentene tilegner seg viten om kreativitet, og om hvordan

kreativitet utvikles i individer, grupper og organisasjoner. Studentene skal utvikle ferdigheter slik at de selv kan lede kreativitetsprosesser. Målet med å utvikle kreative ferdigheter i denne sammenheng, er dens forutsetning for innovasjon knyttet til opplevelsesproduksjonen.

Undervisnings- og læringsmetode

I dette emnet vil studentene i stor grad arbeide med eksempler og problemløsning i forhold til

konkrete situasjoner. Teoretiske emner vil bli introdusert gjennom forelesninger, seminarer og

studentenes egne framføringer. Utvikling av kreativitet fordrer mestring av verktøy og

metoder som skaper framdrift - og som kan overføres til de oppgavene og utfordringene en

møter i studie- og arbeidssituasjon. Gjennom arbeidet med emnet vil studentene få tett

Emne er valgbart for
BA opplevelsesproduksjon, og kan velges av studenter fra andre studieprogram.
Eksamensform

Studentene lager hyppige logger, seminarinnlegg og innspill gjennom arbeid med emnet.

Disse samles, gjøres til gjenstand for utvalg og kommentarer i en digital mappe. Sluttresultatet

er en collage som legges fram til vurdering.

 

Alle hjelpemidler tillatt

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L