Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Interpretasjon - formidling av opplevelser

Interpretasjon - formidling av opplevelser
Back Tilbake
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Thor Flognfeldt jr.
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hvilke inntrykk vi mottar i møte med ulike opplevelsesprodukter, vil være avgjørende for opplevelsen der og da, og for erfaringene vi sitter igjen med. Inntrykkene bestemmes både ut fra natur-, kunnskaps- og miljømessige forutsetninger, men også ut fra hvordan tilbudene utformes og tilrettelegges. Hvordan tilbudene formidles, bruk av formidlingsteknikker, tilgjengeliggjøring, samt kundenes respons på formidlingen er viktig. Sentralt i emnet vil bli følgende punkter:

• Hvordan fagfeltet «Interpretasjon/formidling til de reisende» er utviklet de siste årene

• Hvordan systematikk for ulike formidlingstiltak kan utvikles

• Hvordan slik systematikk kan bygges opp på ulike måter, med ulike midler og overfor

ulike grupper av besøkende

• Hvilke krav det bør kunne settes til formidlingen, tilretteleggingen og til formidlerne

• Markedsprosesser og tilreisendes bruk av ulike informasjonsmedier

• Hvordan formidling kan legges inn i en strategisk utviklingsprosess som også legger på markedene

* Story telling

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, ekskursjoner, samlinger, veiledning.

Forkunnskaper

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Forelesninger, ekskursjoner, samlinger, veiledning.

Eksamensform

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L