Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Digital opplevelsesproduksjon

Digital opplevelsesproduksjon
Back Tilbake
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Leiv Igor Devold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene grunnleggende ferdigheter i hvordan digitale medier kan benyttes,

både i markedsføringsarbeidet og i produksjonen av opplevelser, slik at de kan fungere som

kvalifiserte bestillere av ulike digitale løsninger. Ved å gi studentene praktisk øvelse først og

fremst i videoproduksjon og nettdesign, vil de få konkret innsikt i de produksjonsprosesser og

tankemåter, som ligger til grunn for ulike løsninger. Utover dette skal studentene være i stand

til å gjennomføre analyser med fokus på brukervennlighet, kunne foreta estetiske valg i

utforming av konvergente medieprodukter og kunne forholde seg til de etiske og juridiske

sidene ved slike produksjoner.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene:

• kunne betjene videoopptaksutstyr og enkel redigeringsprogram for lyd og bilde

• kunne utforme enkle grafiske framstillinger for internett

• ha grunnleggende innsikt i hvordan digitale medieprodukter inngår i ulike typer

opplevelseskonsepter og kunne analysere konkrete løsninger

• kunne planlegge og spesifisere flermediale produksjoner

• ha grunnleggende kunnskap om de juridiske sidene knyttet til offentlig bruk av lyd og

bilder

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, praktisk arbeid i medialab. og veiledning.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

To produksjoner.

Eksamensform

En ukes hjemmeeksamen, i gruppe.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L