Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Bacheloroppgave opplevelses- og attraksjonsutvikling

Bacheloroppgave opplevelses- og attraksjonsutvikling
Back Tilbake
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeidet med bacheloroppgaven representerer det avsluttende arbeidet på studiet og skal

dokumentere at studentene har tilfredsstillende kjennskap til opplevelsesfeltet og kan arbeide

selvstendig og kreativt med utvikling av konsepter og prosjekter innenfor feltet.

I de fleste tilfelle vil bacheloroppgaven være rettet mot utvikling av ett bestemt prosjekt, som

eksempelvis:

- utvikling av konsept for en ny type attraksjon eller arrangement

- evaluering og videreutvikling av opplevelsestilbud i en bestående virksomhet

- utvikling av opplevelseselementer i en virksomhet som har andre primærformål, som

eksempelvis et kjøpesenter

- utvikling av opplevelseselementer i et infrastrukturtiltak (som riksveianlegg)

- utvikling av det samlede opplevelsestilbudet blant en gruppe bedrifter (kjede eller lignende) eller i et geografisk avgrenset område (destinasjon).

Læringsmål

Arbeidet med bacheloroppgaven representerer det avsluttende arbeidet på studiet og skal dokumentere at studentene har tilfredsstillende kjennskap til opplevelsesfeltet og kan arbeide selvstendig og kreativt med utvikling av konsepter og prosjekter innenfor feltet.

 

Oppgavene kan både være rent akademiske eller mer praktiskorienterte.

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaven er et individuelt studentarbeid. Det kan bli gitt undervisning i seminargrupper i begynnelsen av arbeidet, dersom dette er fornuftig. Underveis vil det bli gitt tilbud om individuell veiledning innfor nærmere angitte rammer.

Forkunnskaper

Godkjent eksamen fra emnet Opplevelsesproduksjon med metode.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling


Eksamensform

Individuelt skriftlig fordypning (åpnes for at to og to skriver sammen). Oppgaven evalueres av intern og ekstern sensor. Oppgaven skal forsvares muntlig (individuelt).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L