Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1009 eToursim

eToursim
Back Tilbake
Kode
RLS1009
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Hele semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Rolf Akselsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  1. Innføring i distribusjonssystemet
  2. Innføring i ebusiness og reiseliv: eTourism
  3. IKT i et strategisk perspektiv
  4. Endring og trender
  5. Juridiske aspekter ved eTourism
  6. Case/arbeidskrav
Læringsmål

- Kjenne til turoperasjonsystemet og ha kunnskaper om de ulike delene av distribusjonssystemet for reiseliv inklusive opplevelser.

- Forstå hva som påvirker konkurranseevnen og hvordan disse faktorene blir påvirket av teknologien.

- Kjenne til hovedtrekkene i utviklingen, hva som kjennetegner ehandel innenfor reiseliv inklusive juridiske aspekter.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, prosjektarbeid

Forkunnskaper

jfr. retningslinjer for HiL reiseliv

Emne er valgbart for
BA-reiseliv, BA-opplevelse, BA økonomi/administrasjon.
Arbeidskrav

Ett arbeidskrav som skal være godkjent før eksamen. Dette er basert på prosjektoppgave/case og skal leveres skriftlig. Baseres på både teori og case. Arbeidskravet forutsetter kunnskaper om pensum.

Eksamensform

Case som prosjektarbeid i gruppe med muntlig eksamen individuelt.

Evaluering av caserapport med individuell høring i caserapport og pensum.

Ingen hjelpemidler tillatt

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L