Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1011 Hva er reiseliv

Hva er reiseliv
Back Tilbake
Kode
RLS1011
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Første del av semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Temaene i dette emnet er en presentasjon av hovednæringen innen reiselivet, en introduksjon av hvem de reisende er og hvordan de beveger seg, samt andre grunnleggende spørsmål som kjennetegner reiselivet.

Læringsmål

Studentene skal få kunnskap om helt sentrale fagbegrep og forståelse for hva som inkluderes i begrepet reiseliv, både som næring og fenomen.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Års/Ba reiseliv


Arbeidskrav

Hver student skal presentere en oppgave i seminar og være opponent til en annen oppgave.

Eksamensform

4 timers, individuell skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L