Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1019 Reiselivsgeografi

Reiselivsgeografi
Back Tilbake
Kode
RLS1019
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Tone Haraldsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi en innføring i de deler av geografifaget som oftest brukes til å analysere reiseliv. Emnet er delt inn i fire tema, der hvert tema belyser ulike måter som geografi kan brukes på til å studere reiselivet som fenomen. Ved hjelp av ressursbeskrivelser, reiselivsgeografiske metoder, geografisk markedsanalyse og studier av nasjonale/internasjonale reiselivsstrømmer skal studentene få en innføring i hvordan geografifaget kan brukes til studier av reiselivet. Studentene skal da kunne tilegne seg geografisk kunnskap om reiselivet som produksjonssystem, de ulike hovedtrekkene i både tilbud og etterspørsel, altså erverve geografisk markeds- og produksjonskunnskap.

Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene ha fått forståelse og kunnskap om noen av geografiens teorier og hvordan metoder kan brukes for å studere reiselivet som fenomen, og kunnskap om og forståelse hvordan romlig fordelte ressurser kan brukes i reiselivsutvikling. Kilder til og datainnsamling for å kunne forstå reisenes romlige mønstre vil være sentralt

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, deltakelse i seminar og veiledning.

Emne er obligatorisk for

Års/Ba reiseliv


Arbeidskrav

En PowerPoint presentasjon i plenum (gruppe).

Eksamensform

4-timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L