Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1013 Reiselivet som verdiskaper

Reiselivet som verdiskaper
Back Tilbake
Kode
RLS1013
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Dag Ørjansen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

1. Innføring i samfunnsøkonomi

2. Reiselivets verdikjede

3. Økonomiske studier av reiselivet, bl.a.

reiselivets satelittregnskap

4. Reiselivspolitikk – hvordan planlegges og

styres verdiskapningen i et politisk

perspektiv

Læringsmål

Studentene skal kunne og forstå:

  • Sentrale begrep og problemstillinger innen samfunnsøkonomien
  • Reiselivsnæringenes verdikjede og deres effekter på omgivelsene
  • De ulike politikk områdene som påvirker utviklingen av reiselivsnæringene både nasjonalt, regionalt og lokalt
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Emne er obligatorisk for

Års/Ba reiseliv


Arbeidskrav

Det skal leveres 1 arbeidskrav som skal være godkjent før eksamen.

Eksamensform

6 timers dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L