Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1018 Strategi og markedskunnskap

Strategi og markedskunnskap
Back Tilbake
Kode
RLS1018
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
August, september, oktober
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Hans Holmengen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I fagblokken markedskunnskap skal studentene tilegne seg kunnskap om ulike turistsegmenter, endringer i disse segmentene, bruken av informasjon og distribusjonskanaler og de reisendes beslutningskriterier. I strategidelen skal studentene lære hvordan en strategiprosess gjennomføres, der kunnskap fra markedskunnskap anvendes.

Læringsmål

Studentene skal vite om de viktigste markedsforholdene på de norske markedene innenlands og utenlands. De skal også kunne anvende denne kunnskapen i utviklingen av strategiplaner for bedrifter og/eller organisasjoner

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil bli lagt opp som forelesninger, case og casegjennomgang

Emne er obligatorisk for

Ba Reiseliv


Arbeidskrav

Ett arbeidskrav basert på et gjennomgående case som skal gjennomføres i alt 4 ganger. Arbeidskravet skal innleveres etter andre casegjennomføring

Eksamensform

4 timers skriftlig eksamen basert på gjennomgangscaset

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L