Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Studentbedrift

Studentbedrift
Back Tilbake
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
Hele semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Reiselivsstudiet
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet Entreprenørskap – start av egen virksomhet begynner man arbeidet med å etablere egen virksomhet, og dette arbeidet videreføres i dette emnet. Opplegget vil følge retningslinjene for det nasjonale programmet ”Ungt entreprenørskap”.

I løpet av studieåret skal man ha vært gjennom følgende faser:

o Utvikle en forretningsidé

o Registrere bedriften

o Skaffe startkapital

o Skrive forretningsplan og årsrapport

o Drift og produksjon: administrasjon, regnskap, salg, markedsføring og så videre

o Avvikle Studentbedriften

Læringsmål

Gjennom Metoden Studentbedrift skal studentene få gode vilkår og muligheter for å trene seg på bedriftsetablering og få kunnskaper om dette. Det primære er den læringen som skjer i prosessen med å etablere og drive Studentbedriften. Næringsfokuset er mindre

framtredende. En Studentbedrift skal avvikles etter 12 måneder, dette er blant annet for å unngå at den blir en konkurrent (med andre vilkår) til ordinært næringsliv. Studentene får muligheter til å utvikle og prøve ut forretningsplaner som de senere kan bruke for å etablere en ordinær bedrift, konkurrere i VentureCup eller bruke som bakgrunn for søknad til Europrise.

Forkunnskaper

Forutsetter at de har tatt emnet Entreprenørskap – start av egen virksomhet.

Emne er valgbart for
Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling, Bachelor i organisasjon og ledelse, Bachelor i reiseliv
Arbeidskrav

Følge opplegget til Studentbedrift (jfr. www.studentbedrift.no ).

Eksamensform

Sluttrapport fra prosjektet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L