Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > JUS1005 Examen facultatum for jurister

Examen facultatum for jurister
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1005
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Håkon Glommen Eriksen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Ex Fac for jurister har to deler.

Den første delen som fokuserer på rett og språk tar for seg bl.a.

- forskjellige slags juridiske utsagn

- normer

- normativ og deskriptiv juridisk argumentasjon

Den andre delen som omhandler rettsteori tar for seg bl.a.

- sentrale debatter og posisjoner i rettsfilosofiens historie

- det norske rettssystemet og dets sentrale verdier

- utviklingslinjer i retten

- rett og vitenskaplighet

Læringsmål

Ex Fac for jurister skal gi:

- en overordnet forståelse av retten med perspektiver helt fra de sentrale debatter i rettsfilosofiens historie til dagens rettslige utviklingstrekk

- kjennskap til oppbyggingen av det norske rettssystem med de verdier og prinsipper det bygger på, slik som bl.a. rettssikkerhet og legitimitet

- forståelse av rettsvitenskapen som vitenskap

- kjennskap til forskjellige typer språklige utsagn og normer som forekommer i rettssystemet

- forståelse for og øvelse i normativ og deskriptiv juridisk argumentasjon

Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudium, forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlige innleveringer, veiledning

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i juss

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Innlevering av to skriftlige øvelsesoppgaver

Eksamensform

Emnet avsluttes med en fire timers individuell skoleeksamen med begrensede hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L