Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > JUS1001 Juridisk metode/rettskildelære

Juridisk metode/rettskildelære
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1001
Studiepoeng
8
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Juridisk metode er et fag som skal gi studentene forståelse og beherskelse av de grunnleggende prinsippene for rettslig argumentasjon. Konkret introduksjon til juridisk kildemateriale utgjør en vesentlig del av kurset. Faget er først og fremst et redskapsfag, og vil fokusere tematisk på metodiske problemstillinger som aktualiseres i de parallelle modulene i forvaltningsrett, familie- og arverett og kontraktsrett. Det er en målsetting at faget vil gjøre studentene bedre i stand til å reflektere over egen rettskildebruk i de øvrige fagene og derved så tidlig som mulig få et selvstendig grep på den form argumentasjonen må ha for å kunne aksepteres som rettslig.

Læringsmål

For å beherske de mest grunnleggende prinsippene for juridisk argumentasjon kreves det at studentene tilegner seg kjennskap til

  • Rettsregelbegrepet: Hvordan rettsregler skapes og utvikles. Rettsreglenes karakter
  • Rettskildeprinsippene
  • Rettskildefaktorene
  • Tolkning av preseptorisk og deklaratorisk lovtekst
  • Ulovfestet rett
  • Særtrekk ved offentligrettslig og privatrettslig argumentasjon
  • Forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett
  • Rettssystemets hierarkiske karakter: Trinnhøyde og prinsipper for harmonisering av rettsregler.
Emne er obligatorisk for

Års Juss


Arbeidskrav

I metodedelen skal det leveres en kort felles domstolsrapport (gruppeoppgave) etter avlagt domstolsbesøk. Rapporten skal være godkjent før avslutning av emnet.

Eksamensform

I metodedelen gis det hjemmeeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L