Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > IDR1008 Fysisk aktivitet og helse I

Fysisk aktivitet og helse I
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1008
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
september til mars
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Geir Vegge
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om bruk av fysisk aktivitet som en del av helsefremmende arbeid. Emnet omhandler sammenhengen mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og de vanligste sykdommene/tilstandene samt helsemessige konsekvenser av fysisk aktivitet.

Læringsmål

Kunnskapsmål: Studentene skal kunne redegjøre for patologi, epidemiologi samt sammenhengen mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og vanlige sykdommer og tilstander som:

  • Muskel-skjelettsykdom
  • Astma/lungelidelser
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Diabetes type 1 og 2
  • Osteoporose
  • Overvekt og spiseforstyrrelser

Studentene skal også med bakgrunn i forskningslitteraturen kunne begrunne valg av treningsmetoder, type aktivitet og dosering innen forebygging og behandling av de vanligste tilstandene og sykdommene i befolkningen.

Videre skal studentene tilegne seg praktisk erfaring og kunnskap om hvordan ulike former for fysisk aktivitet (eksempelvis aerobic, spinning, vannaktiviteter, stavgang, fotturer, sykkel og styrketrening) kan benyttes som trening, forebygging og rehabilitering/opptrening.

I tilegg skal studentene tilegne seg kunnskap om

· Tenkemåter og pedagogiske tilnærminger innen helsefremmende arbeid

· Fysisk aktivitet i arbeidet med mental helse

Studentene skal bestå kurset i hjerte- og lungeredning

Studentene skal tilegne seg kunnskap om organiseringen av norsk helse- og sosialpolitikk, samt ha kunnskap om hvordan det helsefremmende og forebyggende arbeidet er organisert i offentlig, privat og frivillig sektor.

Studentene skal tilegne seg forståelse for etiske problemstillinger i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppearbeid, praktiske aktiviteter (80% obligatorisk oppmøte), veiledning, rapportskriving

Forkunnskaper

Emnet Idrettsfysiologi og treningslære må være bestått for å kunne ta emnet.

Det er ingen spesielle krav til engelsk eller mattekunnskaper fra videregående skole.

Emne er obligatorisk for

Ba idrett


Arbeidskrav

Det stilles krav om at studenten må delta på minimum 80% av alle aktivitetene, før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.

Arbeidskrav: 2 rapporter som må være bestått før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.

Eksamensform

5 timers skriftlig individuell eksamen. Ingen hjelpemidler

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L