Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > IDR2002 Fysisk aktivitet og helse II

Fysisk aktivitet og helse II
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR2002
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Håvard Nygaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler veiledning i fysisk aktivitet for forskjellige individer og grupper, anvendt trening for å motvirke ulike typer sykdommer, helseprofilvurdering og kosthold i helsesammenheng.

Læringsmål

Kunnskapsmål:

 • Basert på relevant forskning, skal studentene kunne veilede individer og grupper med ulike livsstilssykdommer, innen fysisk aktivitet.
 • Kjennskap til generelle aldringsprosesser, sykdommer som rammer eldre og betydningen av fysisk aktivitet for eldre.
 • Kjennskap til graviditet og betydningen av fysisk aktivitet i forbindelse med graviditet.
 • Kjennskap til sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykdommen kreft.
 • Kjennskap til forskjellige tester relatert til fysisk aktivitet og helse, tolkning og tilbakemelding på disse testene, samt grunnleggende helsepsykologi.
 • Grunnleggende kunnskap om kosthold.

Ferdighetsmål:

 • Studentene skal kunne sette opp treningsprogram og instruere ulike individer og grupper.
 • Foreta enkle helserelaterte tester, tolke disse og formidle resultatet.
 • Veilede personer som ønsker å endre sine aktivitetsvaner.

Holdningsmål:

 • Studentene skal være bevisst hvordan de møter ulike personer og grupper og kommuniserer med disse.
 • Studentene skal anvende ulike pedagogiske tilnærminger innen helsefremmende arbeid.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktiske og teoretiske gruppeoppgaver, praktiske aktivitetstimer, seminar.

Forkunnskaper

Emnene ”Idrettsfysiologi I” og ”Fysisk aktivitet og helse I” må være bestått for å kunne ta emnet.

Emne er obligatorisk for

Ba idrett


Arbeidskrav

Alle studenter skal i løpet av emnet gjennomføre et foredrag for resten av klassen. Foredraget vurderes til godkjent eller ikke godkjent, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det er krav om 80% oppmøte i all praktisk aktivitet før studenten kan fremstilles til eksamen.

Eksamensform

Individuell praktisk metodisk og muntlig eksamen. Gjennomføring av praktisk treningsøkt og påfølgende muntlig eksaminasjon. Gradert karakter.

Fastsettelse av karakter: Det gis en samlet karakter på eksamenen (praktisk + muntlig). Karakter blir satt ut fra et helhetsinntrykk av to likeverdige deler, der del 1 er plan, gjennomføring og utspørring i praktisk økt, og del 2 er en utspørring i faget generellt. Karakteren offentliggjøres i Studentweb kort tid etter at samtlige har gjennomført praktisk og muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L