Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > IDR1006 Idrettsfysiologi I

Idrettsfysiologi I
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1006
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
august til oktober
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Bent Rønnestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om menneskekroppens basale funksjoner. Dette skal skape grunnlag for forståelse av hvordan fysisk aktivitet og ulike miljømessige forhold kan påvirke helse og arbeidskapasitet. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan kroppen fungerer og tilpasser seg fysisk belastning. Gjennom praktisk laboratoriearbeid demonstreres testing av ulike fysiske egenskaper, samt at studentene bevisstgjøres usikkerheten ved slike målinger.

Læringsmål

Kunnskapsmål: Studentene skal kunne redegjøre for energistoffskiftet, proteinsyntesen, transport gjennom cellemembranen, cellulær kommunikasjon, prinsipper for hormonell kontroll, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyrefunksjon. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap om sammenhengen mellom:

· Hjertefrekvens, oksygenopptak og arbeidsbelastning

· Energisubstrat og arbeidsbelastning

· Laktatproduksjon/-eliminasjon og arbeidsbelastning

· Muskeltverrsnitt og styrke

· Muskelfibertypesammensetning og kraftutvikling.

Studentene skal kunne redegjøre for hvordan man tester og praktisk erfaring med testing av det maksimale oksygenopptaket, maks styrke, maksimal løpshurtighet og akselerasjonshurtighet, horisontal og vertikal spenst, samt usikkerheter knyttet til disse målingene.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne gjennomføre indirekte tester av maksimal oksygenopptak, testing av løpshurtighet, maksstyrke og spenst.

Studentene skal kunne analysere og anvende ulike resultater fra ulike tester.

Holdningsmål: Studentene skal kunne utøve etiske overveielser i forhold til ulike fysiologiske tester og testpersoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppearbeid, laboratorieøvelser (80% obligatorisk oppmøte), veiledning, rapportskriving

Forkunnskaper

Emnet Idrettsfysiologi og treningslære må være bestått for å kunne ta emnet.

Det er ingen spesielle krav til engelsk eller mattekunnskaper fra videregående skole.

Emne er obligatorisk for

Ba idrett


Arbeidskrav

Det stilles krav om at studenten må delta på minimum 80% av alle laboratorieøvelsene, før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.

Eksamensform

Begge eksamenene må være bestått for å få sluttkarakter i emnet.

4 timers skriftlig individuell eksamen (teller 50%).

Mappe som innholder to rapporter, der den ene har fokus på testing av styrke og hurtighet, mens den andre har fokus på utholdenhet (mappen teller 50%).

På mappen skal 2-3 studenter samarbeider.

Ved 4 timers skriftlig individuell eksamen er det ikke tillatt med noe hjelpemiddel. Ved mappen er alle hjelpemidler tillatt. Det gis muligheter for veiledning på denne mappen underveis.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L