Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > IDR2001 Idrettsfysiologi II

Idrettsfysiologi II
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR2001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Bent Rønnestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer utholdenheten og muskelens kontraktile egenskaper. Det blir gitt en grundig innføring i kroppens adaptasjon til styrke og utholdenhetstrening.

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal ha kunnskap om:

· Hvilke faktorer som bestemmer muskelstyrke

· Hvordan muskelaktiveringen påvirkes ved styrketrening

· Hvordan styrketrening kan påvirke yteevnen

· Hvilke effekter styrketrening kan ha på eldre

· Hvilke faktorer som fører muskelvekst

· Effektene av vibrasjonstrening

· Faktorer som kan bidra til muskulær tretthet

· Fysiologiske faktorer som er bestemmende for utholdenhetsprestasjon i ulike aktiviteter

· Hvilke faktorer som bestemmer kroppens maksimale energiomsetning

· Mekanismer som ligger til grunn for kroppens effektivitet

· Hvordan kroppens fysiologiske system påvirkes av ulike former for utholdenhetstrening og hvordan dette påvirker yteevnen i ulike aktiviteter.

· Konsekvensene av samtidig styrke- og utholdenhetstrening

· Kostholdsanbefalinger for ulike målgrupper

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppeoppgaver

Forkunnskaper

Emnet Idrettsfysiologi I må være bestått for å kunne ta emnet.

Det er ingen spesielle krav til engelsk eller mattekunnskaper fra videregående skole.

Emne er obligatorisk for

Ba Idrett


Arbeidskrav

Arbeidskrav: Alle studentene skal i løpet av emnet presentere én relevant internasjonal artikkel før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet. Denne presentasjonen vurderes til bestått eller ikke bestått.

Eksamensform

5 timers skriftlig individuell eksamen

Ved 5 timers skriftlig individuell eksamen er det ikke tillatt med noe hjelpemiddel.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L