Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > IDR2003 Bacheloroppgave Idrett

Bacheloroppgave Idrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR2003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Stian Ellefsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler forskningsrelatert arbeid innen idrett, fysisk aktivitet og helse. Emnet gir studentene en innføring i vitenskapelig tenkemåte og statistikk.

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal få innsikt i hvordan et prosjekt planlegges. Studentene skal lære seg å anvende relevant forskningslitteratur

Ferdighetsmål:

Studentene skal få erfaring med praktisk gjennomføring av FOU arbeid. De skal kunne presentere prosjektplanen som foredrag, samt presentere eksperimentelle data som poster for en større forsamling. Studentene skal også kunne gjøre søk og finne relevant litteratur for problemområdet.

Holdningsmål:

Studentene skal ha kjennskap til forskningsetiske problemstillinger.

Studentene skal ha kunnskap om forskningsetikk og skal kunne forholde seg til dette i praktiske situasjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, presentasjoner, veiledning.

Forkunnskaper

Emnene Idrettsfysiologi I og Fysisk Aktivitet og Helse I må være bestått for å kunne ta emnet.

Det er ingen spesielle krav til engelsk eller mattekunnskaper fra videregående skole.

Emne er obligatorisk for

Ba Idrett


Arbeidskrav

Arbeidskrav: Alle studentene skal presentere prosjektbeskrivelsen. Videre skal alle studentene presentere sine funn gjennom en muntlig posterfremvisning. Begge disse presentasjonene vurderes til bestått ikke bestått og må være bestått før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.

Eksamensform

Skriftlig gruppeinnlevering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L