Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SOS2001 Sosiologisk analyse

Sosiologisk analyse
Back Tilbake
Kode
SOS2001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette er et fordypningsemne med vekt på generell sosiologi. Det legges vekt på nyere teoretikere i faget og på globaliseringsdebatten.

Læringsmål

Studentene skal oppnå en utvidet forståelse for sosiologien som fag, få større grad av selvstendighet og oppøve evnen til å gjøre sosiologisk analyse.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er organisert med flere ulike typer arbeidsformer: Forelesninger, veiledning, seminarer, kollokvier, gruppe- og individuelt arbeid.

Emne er obligatorisk for

Ba Sosiologi


Arbeidskrav

Presentasjon av tema for individuelt essay for faglærer og seminargruppe.

Eksamensform

Hjemmeeksamen. Studentene skriver et individuelt essay på inntil 15 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L