Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SOS2002 Bacheloroppgave i sosiologi

Bacheloroppgave i sosiologi
Back Tilbake
Kode
SOS2002
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av en generell innføring i skriving av bacheloroppgave, og et selvstendig sosiologisk arbeid over et selvvalgt tema. Studentene skal gjennom oppgaven gjennomføre en drøfting og analyse av en sosiologisk problemstilling med utgangspunkt i teori eller empiriske data. Oppgaven kan hente problemstillinger fra et eller flere teoretiske perspektiver i emnet Sosiologisk analyse, eller fra teorier og temaer fra tidligere avlagte emner i sosiologi.

Oppgaven skal skrives individuelt, eller inntil 2 studenter kan gå sammen om en bachelor-oppgave.

Undervisnings- og læringsmetode

Det blir arrangert et oppgaveseminar i tilknytningen til arbeidet med bacheloroppgaven. Det vil videre bli gitt kollektiv og individuell veiledning.

Forkunnskaper

Bygger på årsstudiet i sosiologi (60 stp) eller tilsvarende, samt emnet Sosiologisk analyse

Emne er obligatorisk for

Ba sosiologi


Arbeidskrav

Godkjent prosjektbeskrivelse.

Eksamensform

Bacheloroppgave med omfang på 40 – 50 sider.

Muntlig eksamen, som skal bestå av

- kontroll av at studenten kan innestå for oppgaven.

- samtale om selvvalgt pensum.

Studenten legger opp et selvvalgt pensum som skal godkjennes av faglærer. Pensum består av en bok i oppgaveskriving samt 1000 sider selvvalgt. Inntil 350 sider kan være overlapp med tidligere pensum. Pensumlisten skal inneholde minst en sosiologisk monografi.

Det gis en foreløpig karakter på oppgaven. Muntlig eksamen fungerer til å justere denne. Det gis en samlekarakter på emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L