Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OLA1005 Organisasjon og personalledelse

Organisasjon og personalledelse
Back Tilbake
Kode
OLA1005
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
År LOA/LOP
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet skal gi en innføring i organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Videre skal det gis innblikk i hvordan organisasjoners kontekst er, og da særlig knyttet til arbeidsrelaterte rammebetingelser.

Formålet er også at studentene tilegner seg innsikt i moderne personalledelse med vekt på et utviklingsperspektiv og kjennskap til sentrale metoder i moderne personalarbeid.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og for problemstillinger knyttet til ledelse og styring i ulike virksomheter, med særlig henblikk på ledelse av menneskelige ressurser. Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som forbereder dem til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og personalledelse innen ulike offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og individuelt arbeid med stoffet.

Emne er obligatorisk for

Års LOA

Emne er valgbart for
De som ønsker, men primært BØA, BARLS, BOP
Arbeidskrav

1 arbeidskrav i gruppe.

Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen

Erstatter
Emnet organisasjoner, arbeidsliv og personalledelse
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L