Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Emne 2 Videreutdanning spes ped - Prosjektarbeid

Emne 2 Videreutdanning spes ped - Prosjektarbeid
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
12
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Prosjektoppgaven skal være en fordypning og beskrive og analysere spesialpedagogiske forhold gjennom en teoretisk eller empirisk undersøkelse. Den er obligatorisk. Oppgaven skal være et større og selvstendig arbeid der et problem stilles opp og belyses teoretisk. Den kan både være et teoristudium og bygge på innsamling av eget empirisk materiale eller være en analyse på basis av innsamlede data.

 

Det gis veiledning

Forkunnskaper

Emne 1 må være gjennomført og bestått

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i spes.ped

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Eksamensform

Oppgaven vurderes sammen med muntlig forsvar av denne. Det gis én samlet karakter som baseres på det skriftlige arbeidet og muntlig prøving.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L