Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > MOD2001 Pedagogikk og det moderne samfunn

Pedagogikk og det moderne samfunn
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
MOD2001
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Øivind Haaland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet behandles i tre problemåder.

  • Problemområde 1: Innføring i modernitetsproblematikk,
  • Problemområde 2: Sivilisasjonshistorie og
  • Problemområde 3: Oppdragelse i det moderne.

Høstsemesteret er viet undervisning i problemområde 1 og 2. Problemområde 3 behandles i vårsemesteret.

Fordypningsemnet er et studietilbud i pedagogikk som et akademisk disiplinfag. Det blir lagt vekt på pedagogisk grunnlagstenking, og den tradisjonen som faget står inne i blir presentert gjennom sentrale filosofiske og idehistoriske perspektiver. Behandlingen av modernitet/postmodernitetsproblematikken fokuserer pedagogikkens stilling i forhold til kunnskap/vitenskapssyn, identitetsdannelse og sosialisering samt pedagogikkens rolle i nasjon- og statsdannelse. Sentrale pedagogiske begreper blir behandlet i perspektiver av det postmoderne; - opplysningstid, kunnskap og sannhet, - medier, språk, symboler og virkelighet, - pedagogikk og dannelse, - individualitet og det sosiale, - estetikk og etikk, - skriving, uttrykk og læring. I studiet tas der høyde for samfunnsvitenskapens lingvistiske vending og de utfordringer det representerer for pedagogikkfaget og dets selvforståelse.

Læringsmål

Siktemålet er at studentene kan få mulighet til å utvikle forståelse av mennesket i en mediert virkelighet, nye perspektiver på individualitet og fellesskap og hvilke konsekvenser disse kan ha for pedagogikkfaget. Studiet har tverrfaglig profil med tydelig forankring i pedagogikk. Det blir lagt vekt på å utvikle refleksjon og uttrykksevne.

Undervisnings- og læringsmetode

Høstsemesteret er lagt opp som deltidsstudium med undervisning to dager i uka på ettermiddags kveldstid. Undervisningen vil være i form av forelesninger og seminarer. Det brukes virkemidler og uttrykk fra estetikken i form av film, bilder, musikk og litteratur.

Store deler av vårsemesteret, som også tas på deltid, går med til oppgaveskriving og veiledning. Det blir undervisning i form av forelesing (pedagogikk i det postmoderne, om skriving, om å uttrykke seg, om pedagogikk og det performative) (6t), seminar om skriveprosjekt og med utgangspunkt i aktuelle skriveprosjekt (12t), veiledning i gruppe og individuelt (4t).

 

Forkunnskaper

Minst 50 studiepong pedagogikk fra høgskole eller universitet.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanningstilbudet Pedagogikk og det moderne samfunn

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Muntlig vurdering etter første semester som må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen i emnet i andre semester.

Eksamensform

Temaoppgave i emnet, som gis en foreløpig karakter, og muntlig høring knyttet til temaoppgaven og hele pensum i emnet.

 

 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L