Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > GPED201 Emne 1: Innføring i modernitetsproblematikk og sivilisasjonshistorie

Emne 1: Innføring i modernitetsproblematikk og sivilisasjonshistorie
Back Tilbake
Kode
GPED201
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Øivind Haaland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en innføring i modernitetsproblematikk og sivilisasjonshistorie.

Innholdet presenteres langs fire hovedlinjer:

 • modernitet og postmodernitet
 • individ og samfunn
 • primitivitet og sivilisasjon
 • opplysning og sannhet

Emnet har en tverrfaglig profil, til tross for forankring i pedagogikk blir det lagt vekt på kunnskaper og ferdigheter som har relevans for alle fagområder der det er behov for å oppøve refleksjonsevne. Spesielt gjelder dette yrker innenfor pedagogikkens områder, men kan i like stor grad gjelde andre yrker – akademiske, kunstneriske som praktiske.

Læringsmål

Formålet er at studentene tilegner seg elementær kunnskap om modernitet, postmodernitet, opplysning og sivilisasjonshistorie.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, film og faglitteratur.

Forkunnskaper

Minst 50 studiepong pedagogikk fra høgskole eller universitet.

Emne er obligatorisk for

Pedagogikk og det moderne samfunn


Arbeidskrav

Det skal skrives en semesteroppgave knyttet til emne 1. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen etter emne 2.

Eksamensform

Slutteksamen avholdes etter emne 2: Oppdragelse i det moderne.

2-ukers hjemme-eksamen på omlag 15 s., individuelt eller i gruppe. Individuell muntlig overprøving.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Temaområde 1: Innføring i modernitetsproblematikken

Ø. Haaland; Benjamin – den ukjente pedagogen i Steinsholt og Løvlie, Pedagogens mangeansikter, Universitetsforlaget 2004, 20 sider

Freud, S. Ubehaget i kulturen Oslo: Cappelen 1992, 95s

Rousseau, J.; Om ulikheten mellom mennesker – dens opprinnelse og grunnlag. Oslo Axhehoug, 1984, s. 9 – 127, 118s

Mead, G.H.; Mind, Self and Society, Chicago/London 1934 s. 135-226, 91s

Durkheim, E. Selvmordet, Oslo: Gyldendal, 1978 s. 126-163, 37s

Østerberg, D. Arkitektur og sosiologi i Oslo, Oslo: Pax Forlag A/S 1998 s.9-76, s.84-131, s.142-143, 114 s.

I kompendium (Kjøpes Storkopi):

 • Berg Eriksen, T.; Etter postmodernismen? Samtiden nr. 1 1990 15 sider
 • Habermas, J.; Det moderne-et ufullendt prosjekt. Samtiden nr. 2 1983 s.4-14,10s.
 • Nietzsche, F. Hinsides godt og ondt. Kbh. Dreyers bibl.s.217-219 s. 246-247,49s
 • Mead, G.H.; Lek, spill og den generaliserte andre i Østerberg, D. Handling og samfunn, 1984, 6s.
 • Benjamin. W. Fortelleren i Karsted T. (red)Kunstverket i reproduksjonsalderen, Oslo, Gyldendal 1991, 15 s
 • Berger, J. A man of discernment i Race and Class, vol. 34 nr. 2 1992 s. 19 – 21
 • Lyotard, F. Vad er det postmoderna? I Løfgren/Molander Postmoderna tider s.80- 93, 7s
 • Simmel, G. Storbyen og Åndslivet i Østerberg, D. Handling og Samfunn, Oslo Pax 1978 s 134-140, 6s
 • Benjamin, W. Paris, det XIX århundres hovedstad i Karlsten T. (red) Kunstverket ireproduksjonsalderen, Oslo, Gyldendal 1991, 30 s
 • Harvey, D. The Condition of Post-Modernity Cambridge Mass. Basil Blackwell Ltd 1989 s 201-307, 23 s.
 • Jameson, F. Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik i Løfgren M./Molander, A. (red) Postmoderna tider Stockholm: Nordstedts forlag 1986 s 261-325, 64 s.
 • Weber, M.; Vestens rasjonalitet, i Østerberg, D.(red) Handling og samfunn, Pax Oslo, 1978 s.103-114, 11s.

 

Temaområde 2: Sivilisasjonshistorie

I kompendium (Kjøpes Storkopi)

 • Østerberg, D. Michel Foucault i Nytt Norsk tidsskrift 1988, 11s
 • Foucault, M. Galskapens historie Oslo; Gyldendal 1991 s. 17-21 s 201-241 44s
 • Aries, P. Barndommens historie Innledning v Dyrvik, S. s. 7-16 Forord s. 17-36, Konklusjon s 262-266 32s

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L