HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Coaching og organisasjonspsykologi

Skriv ut Skriv ut
Coaching og organisasjonspsykologi
Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Stein Amundsen (hovedtema 1) og Astrid Kaufmann (hovedtema 2)
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Coaching og organisasjonspsykologi består at to hovedtema:

 • Hovedtema 1: Coaching
 • Hovedtema 2: Organisasjonspsykologi

Hovedtema 1: Coaching skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre coaching i en-til-en- og gruppesammenheng, og er bygd opp rundt følgende temaer:

 • Faglig og teoretisk grunnlag for coaching, historiske røtter, sammenheng med andre hjelperoller
 • Basisforutsetninger for coaching, menneskesyn, verdier, tankesett, etiske problemstillinger
 • Coachingrelasjonen
 • Ferdigheter og virkemidler i coaching
 • Struktur, metodikk og gjennomføring av coachingprosessen og – samtalen
 • Lederen som coach, muligheter og fallgruver/dilemmaer
 • Egen coachingrolle
 • Coaching og selvledelse

 

Tema 2: Organisasjonspsykologi skal belyse aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen med utgangspunkt i psykologisk teori fra områdene:

 • Motivasjon
 • Kognitive prosesser – menneskelig oppfatning og tenkning
 • Personlighet
 • Emosjoner
 • Læring
 • Holdninger og holdningsdannelse
 • Grupper og team
 • Kommunikasjon
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Lederskap i organisasjoner
Læringsmål

Tema 1: Coaching skal (videre)utvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen coaching og selvledelse. Dette skal gjøre deltakerne i stand til å coache kollegaer og medarbeidere med hensikt å frigjøre deres potensial, finne egne svar og få dem til å handle selvstendig og reflektert i yrkesrollen. Studiet vil også bidra til at deltakerne gjøres i stand til å coache og lede seg selv.

Tema 2: Organisasjonspsykologi skal gi grunnleggende psykologiske kunnskaper til å analysere og forstå aktuelle fenomener innenfor organisasjon, ledelse, arbeidsmiljø og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. De teoretiske kunnskapene skal også utgjøre en del av det teoretiske grunnlaget for coaching.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forankringsmøte for å fastsette målsetting med studiet for deltaker og deltakers organisasjon
 • Forelesninger
 • Gruppe- og plenumsdialoger (inkl. læringsgrupper på samlingene)
 • Pratiske øvelser og treningsoppgaver
 • Praktisk arbeid med eget læringsprosjekt i mellomperiodene (aksjonslæring)
 • Evaluering av måloppnåelse i etterkant av studiet
Emne er obligatorisk for

LUPOS - Lederutviklngsprogram Skandinavia

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

 

 • Delta i minimum 75 prosent av tiden på samlingene.
 • Gjennomført arbeidskrav i form av skriftlige innleveringer fra arbeidet i mellom periodene. I alt fem notater hver på 3-5 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for disse notatene.
Eksamensform

Eksamen er frivillig. Deltakere som tilfredsstiller arbeidskravene, men som ikke går opp til eksamen, får utstedt deltakerbekreftelse.

Eksamen baseres på:

 • Prosjektoppgave over et selvvalgt og godkjent praksisrelatert tema, 18-20 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for utforming av prosjektoppgaven.
 • Muntlig samtale med utgangspunkt i prosjektoppgaven. Samtalen gir grunnlag for eventuell karakterjustering.
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kommer


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L