Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJPR3001 Vitenskapsteori og metode, ma fjernsynsproduksjon

Vitenskapsteori og metode, ma fjernsynsproduksjon
Back Tilbake
Kode
FJPR3001
Studiepoeng
8
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
26
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

All akademisk virksomhet krever et reflektert forhold til vitenskap og kunnskap. Det anses derfor nødvendig at studenter på mastergradsnivå er orientert om de problemstillinger og spørsmål som reiser seg i sammenheng med vitenskap og forskning og hvordan dette eventuelt skiller seg fra for eksempel informasjon, retorikk og kunst. Vitenskapsteori og metode er et innføringskurs der studentene skal fordype seg i og gjøre seg fortrolige med hva vitenskap er, hva kunnskap er, vitenskapelig argumentasjon og tenkemåte, bruk av modeller i vitenskapene, realisme/relativisme-problematikken, hva som kjennetegner hermeneutikk, kommunikasjon og refleksiv forskning, samt etiske problemstillinger som reiser seg i sammenheng med vitenskap og forskning.

Hovedformålet er å sette studentene i stand til å vurdere kritisk den kunnskap som de selv skal tilegne seg og fremvise kritisk refleksjon i forhold til eget kreative arbeide.

Læringsmål

Studentene skal

- tilegne seg forståelse for hva vitenskap og kunnskap er,

- tilegne seg forståelse for ulike vitenskapelige metoder, samt hva slags standarder som kreves til vitenskapelig argumentasjon,

- gjøres fortrolige med slike begreper som data, teori, og modeller, representasjon og evidens,

- få en innføring i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver,

- tilegne seg forståelse for likheter/forskjeller mellom naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora, kvantitativ og kvalitativ metode,

- tilegne seg forståelse for vitenskapelige tilnærminger til kunst, samt en kritisk holdning til spørsmålet hvorvidt det er ønskverdig å se på kunst med vitenskapelige øyne,

- utvikle forståelse for hva slags etiske retningslinjer som gjelder for vitenskap og forskning, samt forskerens ansvar overfor medmennesker og samfunn.


Eksamensform

Hjemmeoppgave på omlag 2500–3000 ord

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L