Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJPR3002 Masteroppgaveseminar

Masteroppgaveseminar
Back Tilbake
Kode
FJPR3002
Studiepoeng
8
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
24
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeidet med å utforme den teoretiske delen av mastergradsoppgaven står sentralt i studiet. I løpet av kurset skal studentene lære om og få erfaring med vitenskapelig skrivemåte og med hvordan en avhandling bygges opp. Studentene skal lære karakteristiske trekk ved sjanger og skrivemåte. Hovedvekten legges imidlertid på at studentene selv kommer i gang med egen skriving. De skal arbeide med å formulere mål og problemstillinger og begynne å skrive et teorikapittel.

Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene

- arbeide med presentasjon og framstilling av eget teorigrunnlag og formulere mål, hovedproblemstilling og eventuelle delproblemstillinger for eget mastergradsprosjekt,

- få innsikt i det vitenskapelige språket, i akademisk tekst som sjanger, i kildebruk og sitat- og referanseteknikk,

- legge fram utkast til teorikapittel til kritisk diskusjon på seminaret,


Eksamensform

For å få kurset godkjent må studentene legge utkast til arbeidet med egen mastergradsoppgave.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L